Project Description

Българско име СЛЪНЦЕ!

Две риби – Ин и Ян
Двама БРАТЯ!
Слънце – разтеж, живот
Две листа – две риби

Какво повече?

Обречени на успех!